הרופא חשב שהיא בהיריון, אחר כך הוא בדק את הצילומים וגילה משהו מטריד